لندو lendo کالاشید مشتری گرامی جهت دریافت کد سفارش  در کالاشید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1.ارسال اسکرین تمام صفحه از کد خرید KS در حساب کاربری سایت لندو

  2.ارسال اسکرین تمام صفحه از کد سفارش LN در حساب کاربری سایت لندو


  3. اضافه کردن کالاها به سبد خرید و تکمیل کردن مراحل خرید

  4. انتخاب 
شیوه محاسبه قیمت (پرداخت نقدی)

 توجه : در زمان ثبت سفارش قسمت کد خرید و یا (بن تخفیف) را در سایت کالاشید خالی بگذارید.

  5. جهت دریافت کد سفارش، گزینه زرین پال انتخاب شود.

 توضیحات 1: در صورتیکه جمع مبلغ فاکتور بیشتر از مبلغ وام باشد ، مابتفاوت بصورت کارت بکارت امکان پذیر است.
 توضیحات 2: جهت پرداخت مابتفاوت فاکتور  به قیمت روز، قبل از ارسال سفارش با خریدار هماهنگ میگردد.


  6.اسکرین و ارسال صفحه کد سفارش به پشتیبانی کالاشید.

 توضیحات 3: مدت زمان تقریبی جهت آماده سازی و ارسال سفارش طبق اولویت مشتریان، 2 الی 5 روز میباشد.

 نکته: درصورتی که چند کالا از دسته بندهای مختلف به سبد خرید اضافه شوند، ممکن است با خطای انتخاب روش ارسال مواجه شوید. برای حل این مشکل کالاهای در دسته بندی خود را بصورت جداگانه ثبت سفارش نمایید.


 فرم زیر را  تکمیل و ارسال نمایید: